Chwasty odporne występujące w jęczmieniu jarym

Jęczmień jary należy do roślin, które są w dużym stopniu podatne na zachwaszczenie. To zresztą cecha wielu zbóż uprawnych, dla których występujące chwasty stanowią poważne zagrożenie i mogą powodować liczne problemy związane z kondycją upraw. Wiemy doskonale, że obecność chwastów z różnych względów korzystna nie jest.

Powoduje ona, że rośliny szlachetne, na których rozwoju nam zależy, tracą wartości odżywcze, które powinny pobierać z gleby. Zwyczajnie zaczyna ich brakować, co ma dalej idące konsekwencje. Skuteczna walka z chwastami jest bardzo potrzebna, ponieważ bez niej uprawy zbóż oraz innych roślin jadalnych ulegałyby stopniowej destrukcji.

Rozwiązania stosowane przez rolników są ściśle uzależnione od tego, z jakimi chwastami mają do czynienia i o jakie uprawy chodzi. W przypadku jęczmienia jarego najpoważniejszy problem stanowią chwasty odporne, a więc jednoliścienne. Ich mechaniczne usuwanie zazwyczaj nie jest skuteczne, ponieważ występują one w dużym skupisku.

Konieczne jest zatem zastosowanie oprysku. Użyta mieszanka powinna być na tyle silna, aby bez problemu poradzić sobie z odpornymi gatunkami chwastów.

Herbicydy to produkty łatwo dostępne i wydajne, więc można je stosować zarówno na dużym, jak i małym aerale. Odpowiedni moment oprysku zależy od specyfiki konkretnego gatunku uprawianego zboża. Z reguły oprysk stosuje się jesienią zaraz po wysiewie, aby przygotować uprawę do zimy i ochronić plony przez wiosennym rozwojem chwastów.