Chwasty średnio wrażliwe – rodzaje

Świat chwastów jest bardziej złożony, aniżeli może się nam to wydawać. W powszechnym pojęciu są to rośliny bez żadnej wartości, które zaliczamy do niepożądanych szkodników. Rzeczywiście jest tak, że aktywność i obecność chwastów sprawia, że uprawy roślin jadalnych, takich jak zboża, są zagrożone.

Gwałtowny rozrost chwastów prowadzi do drenażu gleby, w której zaczyna brakować składników odżywczych odpowiednich do prawidłowego rozwoju pożądanych gatunków roślin. To oznacza, że z chwastami trzeba walczyć. Wśród chwastów obowiązuje podział ze względu na występowanie, ale przede wszystkim ze względu na odporność.

Niektóre rodzaje chwastów są bardzo trudne do zwalczenia nawet za pomocą agresywnej chemii. Aktualnie botanika wyróżnia następujące typy chwastów: wrażliwe, średnio wrażliwe, średnio odporne i odporne. W zależności od tego, z jakim typem chwasta mamy do czynienia, konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków zaradczych.

W praktyce najczęściej są to substancje chemiczne, choć nie jest to normą. Na polskich polach i w ogrodach bardzo często możemy napotkać różnych przedstawicieli grupy chwastów średnio wrażliwych. Do najpopularniejszych należy fiołek polny czy też przetacznik perski.

W dużym nagromadzeniu rośliny te mogą zagrażać uprawom, stąd najczęściej są traktowane odpowiednim środkiem chwastobójczym zawierającym stosowny składnik aktywny. Środek zawsze należy dobrać stosownie do rodzaju uprawy oraz warunków glebowych.